identyfikacja Opeko

Projekt dla firmy Opeko wykracza daleko poza identyfikację wizualną. Z przeprowadzonego przez nas audytu wzorniczego i opracowanej strategii wzorniczej wynikło, że potrzebne jest zbudowanie marki od podstaw – firma od początku swojego istnienia (1995 rok) nie posiadała nazwy własnej (funkcjonowała pod ogólną nazwą Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych), identyfikacji wizualnej czy strony internetowej. Opeko jest producentem doniczek i pojemników szkółkarskich, a także (od niedawna) producentem doniczek ozdobnych. Skoncentrowaliśmy się na budowie wizerunku solidnej i uczciwej firmy, ponieważ tak właśnie jest ona postrzegana przez swoich wieloletnich klientów, co wynikło podczas badań klientów zrealizowanych przez nas w audycie wzorniczym. Logotyp jest mocny, oszczędny i jednocześnie, zgodnie z założeniami właściciela, pozostawia firmie potencjał rozwoju oferty w kierunkach innych niż szkółkarstwo, związanych z przetwórstwem tworzyw.

W ramach projektu powstało logo, wizytówki, katalog, papier firmowy, druki firmowe (layout ogłoszeń dla pracowników), koperty, komunikacja wewnątrz firmy (w tym tabliczki) oraz ubrania robocze.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.4. Wzór na konkurencję.

rok: 2018
klient: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych OPEKO
projekt: KABO & PYDO design studio
zespół projektowy: Katarzyna Borkowska, Tomasz Pydo, Małgorzata Załuska, Ewa Nowak, Michał Majdak

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!