Artykuł „Więcej niż zawód” w M jak mieszkanie

Więcej niż zawód

TEKST MAŁGORZATA PAWLAK ZDJĘCIA KABO & PYDO

Dla Kasi i Tomka projektowanie jest częścią życia, jak mówią – jego nieodłącznym elementem, przez który patrzą na świat. Także misją związaną z odpowiedzialnym szukaniem rozwiązań pomocnych użytkownikom.

Już jako dzieci wkroczyli na drogę wiodącą

do projektowania. Kasia dużo rysowała, Tomek stale tworzył własne konstrukcje z niepo-trzebnych rzeczy. Zbudował nawet (do spółki z kolegą) łódkę z napędem ze starych butelek.

W liceach plastycznych oboje upewnili się, że wzornic-two będzie dla nich najwłaściwszym wyborem. Studia tylko to potwierdziły. Świetnie się uzupełniają. – Kasia, oprócz tego, że projektuje, jest superstrategiem – mówi Tomek. On sam zajmuje się w ich studio przede wszyst-kim projektowaniem i zarządzaniem zespołem. Jak pracują? Nie uznają szablonów. W każdym zagadnieniu projektowym starają się odkryć ciekawe aspekty. Bacz-nie obserwują, co się dzieje we wzornictwie, prowadzą badania potrzeb użytkowników. Burze mózgów i oży-wione dyskusje są w ich teamie nierozerwalnym etapem procesu projektowego. Kasia i Tomek nie ustają też

w propagowaniu działań proekologicznych. – Chcieliby-śmy, aby ludzie byli bardziej odpowiedzialni i świadomi problemu, wówczas przeformatowanie przemysłu nastąpiłoby znacznie szybciej – podkreślają.•

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!